Prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania:

  • motocyklem;
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
  • zespołem złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi 24 lata.

Jeżeli osoba ukończyła 20 lat i co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2 może w tym wieku zrobić pełną kategorię A. Ważne jest, że nie zdajemy już egzaminu teoretycznego tylko sam egzamin praktyczny. 

Dodatkowo jako jedyni w okolicy zapewniamy :

– pełnowymiarowy o idealnej nawierzchni plac manewrowy
– bramki do pomiaru prędkości.

W naszym Ośrodku na kategorię A szkolimy identycznym motocyklem jak w WORD TARNOBRZEG.

Egzamin na kategorię A składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Egzamin teoretyczny – 20 pytań z wiedzy ogólnej oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.

Egzamin teoretyczny zawiera zestaw 32 losowo wybranych pytań. Podzielonych na dwie kategorie: podstawową i specjalistyczną. Pytaniom zostały przydzielone ,,wagi” tzn. punktacje w zależności od znaczenia pytania.
Pierwsze 20 pytań to część podstawowa dotycząca wiedzy ogólnej składająca się z:
a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 3 pkt)
b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 2 pkt)
c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub porządku ruchu drogowego (waga 1 pkt)
Kolejne 12 pytań to część specjalistyczna, dotycząca wiedzy szczegółowej składająca się z:
a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 3 pkt)
b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 2 pkt)
c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub porządku ruchu drogowego (waga 1 pkt).
Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:
1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami ,,TAK” lub ,,NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z bazy wiedzy podstawowej. Na przeczytanie pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi 15 sekund.
2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B lub C jednej odpowiedzi- dotyczy pytań z bazy wiedzy specjalistycznej. Na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.
Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.
Osoba egzaminowana uzyskuje wynik pozytywny z części teoretycznej egzaminu w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.
Czas trwania egzaminu teoretycznego wynosi 25 minut.

Zadania egzaminacyjne wykonywana na placu manewrowym:

a) przygotowanie się do jazdy
b) jazda po łuku w kształcie litery 8

Osoba egzaminowana powinna upewnić się o możliwości jazdy i płynnie ruszyć. W tym zadaniu należy pamiętać o włączeniu świateł, jeśli nie zrobiło się tego wcześniej. Wjeżdżacie w prostokąt, w którym ustawione są dwa pachołki. Musicie pięciokrotnie wykonać przejazd po łukach w kształcie cyfry 8. 
Popełniane błędy: podpieranie się stopami, najechanie na linie oraz wyjechanie poza stanowisko zadania.

c) slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym)

Podobnie jak w przypadku „ósemki”, osoba egzaminowana powinna upewnić się o możliwości jazdy, a następnie płynnie ruszyć ze specjalnie wyznaczonego pola. Zadanie polega na dwukrotnym przejechaniu pomiędzy pięcioma bramkami. Warto zaznaczyć, że przy drugim przejeździe nie ma obowiązku wykonania tego manewru z zatrzymania. 
Popełniane błędy: podpieranie się stopami, najechanie albo potrącenie pachołka, ominięcie bramki. 

d) slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)

W tym zadaniu – tradycyjnie już – ocenie podlega upewnienie się o możliwości jazdy oraz płynne ruszenie, dwukrotny przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy trzema pachołkami oraz wyjazd przez bramkę końcową. Zaznaczmy, że średnia prędkość jednego z przejazdów nie może być mniejsza niż 30 km/h. Na zaliczenie zadania osoba zdająca ma dwie próby (w każdej po dwa przejazdy). W praktyce oznacza to, że kandydaci mają aż cztery przejazdy i tylko w jednym z nich wymagane jest osiągnięcie wspomnianej prędkości. Jeśli uda się osiągnąć w jednym z przejazdów średnią prędkość 30 km/h, to już drugi przejazd można wykonać z dowolną prędkością. Slalom szybki należy pokonać na drugim lub trzecim biegu.
Popełniane błędy: potrącenie bądź ominięcie pachołka, nieosiągnięcie wymaganej prędkości.

e) ominięcie przeszkody (tylko kat. A1, A2 i A)

Przede wszystkim należy upewnić się o  możliwości jazdy i płynnie ruszcie do dwóch przejazdów pasem ruchu z ustawioną przeszkodą, którą należy ominąć raz z prawej, a raz z lewej strony. Wymagana prędkość obu przejazdów wynosi 50 km/h i mierzona jest tylko na bramce wjazdowej. W tym zadaniu nie ma wyznaczonego stanowiska startowego, dlatego jeśli będziecie mieć problemy z rozpędzeniem się do wymaganej prędkości – możecie maksymalnie wydłużyć najazd ruszając z narożników placu. 
Popełniane błędy: potrącenie pachołka, brak wymaganej prędkości.
f) ruszanie z miejsca na wzniesieniu
Zatrzymujecie motocykl na wzniesieniu i ruszacie do przodu. Proste? Proste. W trakcie wykonywania tego zadania silnik nie może zgasnąć, a motocykl stoczyć się do tyłu więcej niż 20 cm.
Po wykonaniu wszystkich zadań osoba egzaminowana wyrusza w miasto. 
    
Call Now Button