Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia do kierowania:

  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm³, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1kW/kg;
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
  • pojazdami określonymi w kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek to 16 lat.

Egzamin na kategorię A1 składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu określonych zadań na placu manewrowym, oraz w ruchu drogowym. 

Część praktyczna odbywająca się na placu manewrowym polega na przygotowaniu się do jazdy oraz na sprawdzeniu stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. Osoba egzaminowana musi pokazać dwa wybrane losowo elementy:

a) poziom oleju w silniku
b) poziom płynu chłodzącego ( jeżeli motocykl posiada)
c) poziom płynu hamulcowego,
d) poziom płynu w spryskiwaczach- nie dotyczy kat. A, A1, A2, AM
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
g) działanie świateł mijania,
h) działanie świateł drogowych,
i) działanie świateł hamowania „STOP”,
j) działanie świateł cofania- nie dotyczy kat. A, A1, A2, AM
k) działanie świateł kierunkowskazów,
l) działanie świateł awaryjnych (jeżeli motocykl posiada)
m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych – nie dotyczy kat. A, A1, A2, AM

Sposób wykonania zadania:

– na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut;

– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe;

– w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego;

– losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a–e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f–m.

Następnie osoba egzaminowana musi ustawić sobie lusterka oraz włączyć światła odpowiednie do jazdy w ruchu drogowym.

Sposób wykonania tego zadania:

– w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem;

– w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem.

Zadania wyłącznie dla kategorii AM, A1, A2 oraz A

a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego;
b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch);
c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku;
d) podparcie pojazdu na podpórce.

Zadania wykonywana na placu manewrowym:

a) ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu;
b)slalom szybki;
c) slalom wolny;
d) ominiecie przeszkody (dotyczy tylko kategorii A1, A2, A).

Po prawidłowym wykonaniu wszystkich zadań osoba egzaminowana wyrusza na jazdę w ruchu drogowym, tam odbywa się dalsza część egzaminu. 

Call Now Button