Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania:

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla;
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
  • zespołem złożonym z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy.

Wymagany minimalny wiek dla tej kategorii prawa jazdy to 18 lat. 

Egzamin na kategorię A2 składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna egzaminu państwowego przeprowadzana jest przy użyciu komputera i składa się z 32 pytań. 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej dotyczącej kategorii A2. Każde pytanie zawiera 1 prawidłową odpowiedź, a osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego w przypadku otrzymania co najmniej 68 punktów. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut.

Do egzaminu praktycznego osoba egzaminowana musi posiadać odpowiedni strój ochronny w postaci:

  • wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie,
  • spodni z długimi nogawkami,
  • kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
  • rękawic zakrywających całe dłonie

Egzamin praktyczny na prawo jazdy składa się z egzaminu na placu manewrowym i w ruchu drogowym. Część pierwsza egzaminu na prawo jazdy kat. „AM, A1, A2 i A” realizowana jest na placu manewrowym WORD.  Po zakończonym egzaminie na placu manewrowym osoby, które go zdały, kolejno przystępują do drugiej części egzaminu w ruchu drogowym.

Część praktyczna egzaminu państwowego na placu manewrowym polega na prawidłowym wykonaniu zadań określonych dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A.

Pamiętać należy, że części praktycznej egzaminu w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku,
gdy osoba egzaminowana kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej
zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.
Przez takie zachowanie osoby egzaminowanej, rozumie się w szczególności:
1) przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
2) najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;
3) dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania.

Zadania egzaminacyjne opisane są w kategorii A.

 

 

Call Now Button