Prawo jazdy kategorii AM uprawnia do kierowania:

  • motorowerem;

  • czterokołowcem lekkim.

Wymagany minimalny wiek to 14 lat.

   

Kurs można rozpocząć trzy miesiące przed osiągnięciem  wymaganego  wieku. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia potrzebują zgody jednego z rodziców lub opiekuna prawnego, aby wyrobić profil PKK.

Egzamin na kategorię AM składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Egzamin państwowy teoretyczny w Wordzie składa się z 20 pytań z zakresu tematyki ogólnej oraz 12 pytań z zakresu tematyki specjalistycznej.

Egzamin państwowy praktyczny odbywa się na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.

Osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu musi wyposażyć się w odpowiedni strój.

Początkowy etap egzaminu polega sprawdzeniu stanu technicznego motocykla – konkretnie dwóch losowych elementów. To zadanie jest dość proste i nie powinno sprawić osobie egzaminowanej żadnego problemu.. Następnym krokiem jest zdjęcie motoroweru z podpórki i przemieszczenie we skazane miejsce. Następnie egzaminator poprosi Cię o przygotowanie się do jazdy m.in. ustawienie lusterek czy włączenie odpowiednich świateł.

Nadszedł więc czas na wykonanie zadań na placu manewrowym, czyli tzw. ósemkę, slalom wolny oraz slalom szybki przy użyciu 2 lub 3 biegu.

Jeżeli wszystko pójdzie dobrze zostaje jeszcze tylko jedno zadanie do wykonania na placu manewrowym- ruszanie na wzniesieniu.

Jeżeli wszystkie zadania na placu manewrowym zostaną poprawnie wykonane osoba egzaminowana może jechać na jazdę w ruchu drogowym.

 

Call Now Button