UWAGA!!! 

OSK DANIELO ma nowy pojazd do szkolenia na kategorię C. Szkolimy na samochodach firmy MAN. 

 

Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C jest:

 • osiągnięcie odpowiedniego wieku – 21 lat,
 • dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C wynosi 18 lat,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

Egzamin na kategorię C składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje:

 • 20 pytań z zakresu wiedzy podstawowej;
 • 12 pytań z zakresu wiedzy specjalistycznej.

Zakres wiedzy podstawowej obejmuje:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty za każde pytanie na które zostanie udzielona prawidłowa odpowiedź);
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty za każdą prawidłową odpowiedź);
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa  ruchu drogowego (1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź).

Z kolei część specjalistyczna obejmuje:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego(3 punkty za każdą prawidłową odpowiedź);
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty za każdą prawidłową odpowiedź);
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego (1 punkt za każdą poprawną odpowiedź).

Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź!!!

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

-odpowiedzi ,,tak” lub ,,nie”- w przypadku pytań z wiedzy podstawowej. Osoba egzaminowana na przeczytanie treści pytania ma 20 sekund,czas na zapoznanie się z filmem, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
-wyborze z trzech odpowiedzi- A,B,C- jednej w przypadku pytań z wiedzy specjalistycznej. Na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.
Osoba egzaminowana uzyskuje wynik pozytywny z części teoretycznej egzaminu w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.
Czas trwania egzaminu teoretycznego wynosi 25 minut.

Egzamin praktyczny wykonywany jest na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym. 

Zadanie nr 1 

Polega na sprawdzeniu stanu  technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
a) poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu do wspomagania kierownicy,
d) obecność płynu w spryskiwaczach,
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
g) działanie świateł mijania,
h) działanie świateł drogowych,
i) działanie świateł hamowania „STOP” (przy wykonywaniu tego zadania prosimy o pomoc egzaminatora),
j) działanie świateł cofania (przy wykonywaniu tego zadania prosimy o pomoc egzaminatora),
k) działanie świateł kierunkowskazów,
l) działanie świateł awaryjnych,
m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

Komputer wylosuje do sprawdzenia dwa elementy (jeden element z podpunktów a-e drugi element z podpunktów f-m).

Na wykonanie tych czynności mamy nie więcej niż 5 minut, następnie właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte. W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te elementy zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.Kolejną ważną rzeczą jest właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest
w nie wyposażony),upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte.

Gdy osoba egzaminowana niewłaściwie wykonana zadanie to w trakcie drugiej próby sprawdzeniu i ocenie podlegają
wyłącznie te elementy zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w
ogóle. 

Zadanie nr 2

Ruszenie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

1) uruchomienie silnika pojazdu;
2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;
3) upewnienie się o możliwości jazdy;
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu;
4) płynne ruszenie;
a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony;
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
5) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
6) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;
7) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu;
a) w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas.

Następnie osoba egzaminowana wykonuje dwa losowo wybrane elementy. 

Zadania jakie można wylosować:

 • Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem).
 • Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem).
 • Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem – wyjazd tyłem).
 • Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem).
 • Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem)

Sposób wykonania zadania: 

a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
– wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu,
– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
– potrącić pachołków lub tyczek,
c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.

Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem – wyjazd tyłem)

Sposób wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
– wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu,
– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
– potrącić pachołków lub tyczek,
c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.

Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem)

Sposób wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
– wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu,
– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
– potrącić pachołków lub tyczek,
c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.

Parkowanie równoległe wjazd tyłem – wyjazd przodem

Sposób wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
– naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki), oraz
– najechać na krawężnik,
c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.

Ruszanie z miejsca na wzniesieniu- pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć

Po wykonaniu wszystkich zadań na placu manewrowym ruszamy na miasto. 

W naszym ośrodku istnieje możliwość zdawania egzaminu państwowego w WORD naszą ciężarówką. 

   

 

Call Now Button