Prawo jazdy kategorii C + E uprawnia do kierowania:

  • pojazdem określonym w kategorii C, łącznie z przyczepą (przyczepami);
  • zespołem pojazdów określonych w kat. B + E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. B;
  • zespołem pojazdów określonych w kat. D + E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. D;
  • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

  • 21 lat;
  • 18 lat dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym.

Ważne!!!

Egzamin na kategorię C+E składa się tylko z części praktycznej.

Na planu manewrowym wykonane są następujące zadania: 

1) Czynności kontrolno-obsługowe
2)  Sprzęganie przyczepy/naczepy
3) Przygotowanie do jazdy
4) Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)
5) Manewry
1) Czynności kontrolno- obsługowe polegają na sprawdzeniu stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.
Osoba egzaminowana wykonuje 2 wylosowane zadania – pierwsze zadanie dotyczy sprawdzenia płynów lub sygnału dźwiękowego, drugie zadanie dotyczy sprawdzenia świateł.
Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.
2) Sprzęganie przyczepy/naczepy
Osoba egzaminowana powinna przed rozpoczęciem sprzęgania sprawdzić:
mechanizm sprzęgający (w tym również przewody hamulcowe i elektryczne)
elementy przyczepy związane z jej załadunkiem
sposób zabezpieczenia ładunku
Następnie osoba egzaminowana przeprowadza sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym.
Zadanie powinno zostać wykonane w czasie nie dłuższym niż 10 minut.
W trakcie sprzęgania osoba egzaminowana powinna kolejno wykonać następujące czynności: 
1. Podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę.
2. Cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia.
3. Regulacja wysokości zaczepu przyczepy (jeśli konstrukcja przyczepy to umożliwia).
4. Połączenie zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepem pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie zespołu przed rozłączeniem (uderzenie hakiem pojazdu w zaczep przyczepy tak, aby sworzeń haka wpadł w ucho zaczepu przyczepy lub w przypadku naczepy podjazd siodłem pod odpowiednio ustawiony zaczep naczepy).
5. Po sprzęgnięciu pojazdów:
– podłączenie do pojazdu silnikowego przewodów elektrycznych przyczepy(przewód elektryczny nie może dotykać drogi i nie może ulec zerwaniu lub rozłączeniu w czasie jazdy – do podłączenia przewodu elektrycznego powinno nastąpić wyłączenie silnika pojazdu)
– podłączenie przewodów hamulcowych przyczepy (zasady jak przy podłączaniu przewodów elektrycznych – nie dotyczy przyczep z hamulcem najazdowym)
– sprawdzenie działania świateł przyczepy (egzaminator informuje o działaniu świateł)
– podniesienie podpory zaczepu przyczepy i zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w trakcie jazdy (w przypadku zaczepu z podporą) lub zwolnienia blokady wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku zaczepu z regulacją wysokości)
– zwolnienie hamulca postojowego przyczepy (jeżeli jest w niego wyposażona – egzaminator powinien o tym poinformować przed rozpoczęciem egzaminu)
– sprawdzenie i ewentualne ustawienie korektora siły hamowania (jeżeli istnieje)
3) Przygotowanie się do jazdy- ustawienie fotela i zagłówka
ustawienie lusterek (ustawienie lusterek regulujemy dopiero, gdy fotel kierowcy jest już prawidłowo ustawiony), sprawdzenie czy wszystkie drzwi pojazdu są zamknięte, zapięciu pasów bezpieczeństwa.
4) Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
plac manewrowy kat. C+E jazda po łuku
5) Manewry
Osoba egzaminowana wykonuje wybrany losowo zestaw zadań (w każdym zestawie określone są 2 zadania do wykonania).
Jazda w ruchu drogowym
Podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C+E oraz C1+E część praktyczna prowadzona w ruchu drogowym powinna trwać minimum 45 minut.
Zadania obowiązkowo wykonywane podczas jazdy w ruchu ulicznym:
1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi i dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
3. Jazdami drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
4. Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzywlotowe i czterowlotowe) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu z sygnalizacją świetlną na których ruch odbywa się wokół wyspy dwupoziomowe (wjazd i zjazd), jeżeli takie skrzyżowania występują na trasie egzaminacyjnej;
5. Przejazd przez przejścia dla pieszych;
6. Przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe (o ile występują na trasie egzaminacyjnej);
7. Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego (o ile występują na trasie egzaminacyjnej);
10. Wykonanie manewrów:wyprzedzania, omijania, wymijania
zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, w prawo oraz manewr zawracania na skrzyżowaniu;
11. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu.
Call Now Button