Prawo jazdy kategorii D uprawnia do kierowania:

  • autobusem;
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej;
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, także z przyczepą lekką.

Wymagany minimalny wiek to 24 lata. Jednakże istnieją pewne wyjątki:

  • 21 lat dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej;
  • 21 lat dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną.

Jeżeli kursant posiada prawo jazdy kategorii C liczba godzin ulega zmniejszeniu o 20.

Praktyczna część egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. D składa się z dwóch części – część pierwsza egzaminu przeprowadzana jest na placu manewrowym, a po jej pozytywnym zaliczeniu druga część egzaminu przeprowadzana jest w ruchu drogowym.Dwukrotne błędne wykonanie tego samego zadania egzaminacyjnego lub spowodowanie przez osobę egzaminowaną bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym powoduje przerwanie egzaminu i jego zakończenie z wynikiem negatywnym.

Call Now Button